Oddelek za geografijo

Sprememba GU Tatjana Resnik Planinc

2023/2024

LETNI SEMESTER (kabinet 220)
Torek: 13.00–14.30

Prosim za predhodno najavo preko e-pošte.

prof. dr. Tatjana Resnik Planinc

Notices

Department of Geography

Change of Office Hours Marko Krevs

Department of English

Change of Office Hours Kristina Gregorčič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Damjan Popič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Agnes Pisanski Peterlin