Simpozij: Spominske študije in politična ekonomija v (post)socialistični perspektivi: med nostalgijo in kapitalom

3. junija 2024 bo v okviru projekta Protesti, umetniške prakse in kultura spomina v postjugoslovanskem kontekstu (ARIS, J6-3144) v predavalnici 030 potekal simpozij Spominske študije in politična ekonomija v (post)socialistični perspektivi: med nostalgijo in kapitalom, ki ga organizira Gal Kirn (UL FF).

Simpozij bo obravnaval zgrešeno srečanje med tema dvema področjema specifično za zgodovinski čas leta 1989: če je bil marksizem v osemdesetih letih prejšnjega stoletja v očitnem zatonu, pa so spominske študije doživele pravi razcvet. Krizo marksizma je spremljala kriza celotne verige političnih referenc: razpad socializma, delavskega razreda, komunističnih partij, celo antifašizma in socialne države. Na izginjajoče označevalce so spominske študije nemalokrat gledale kot na objekte nostalgije in retroutopičnega imaginarija, v najslabšem primeru pa kot na znanilce totalitarizma, ki ga je treba za vsako ceno preprečiti. Nov spominski okvir podvoji moralno načelo "nikoli več": včeraj nacizma, danes komunizma. Vzpostavitev antitotalitarnega spominskega okvira v Evropski uniji je vplivala na rehabilitacijo fašizma in pozabo evropskega kolonializma.

V prvem delu simpozija se bomo ukvarjali s pojmi, kot so "primitivna akumulacija kapitala in spomina", postsocialistični in dekolonialni kolonializem, aparati spomina, relacionalnost med dolgom in kapitalom, produkcija zadolžene subjektivitete in izčrpanost v post-jugoslovanskem kontekstu in tudi nekatrih primerih iz Španije, Čila in Velike Britanije.  V drugem delu simpozija se bomo lotili konkretnega razmerja med teorijo in zgodovino socializma ter teorijo nostalgije: razpravljali bomo o tem, ali je nostalgijo kot koncept in polje boja mogoče uporabiti znotraj marksizma in emancipatornimi spominskimi politikami? Je preučevanje nostalgije nekaj, kar zaznamuje zamujeno srečanje, ali pa lahko postane produktivno izhodišče za bolj precizno analizo tranzicijskih procesov?

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku.

 

PROGRAM SIMPOZIJA

15.00–17.30 Marksizem in spominske študije

Moderira Ana Hofman

 

Med večnim spominjanjem dolga in strukturno pozabo primitivne akumulacije kapitala

Gal Kirn (Ljubljana)

 

Ne le rože in žalovanje: Vloga spomina v družbeni reprodukciji

Daniel Palacios Gonzales (Madrid)

 

Moderira Mirt Komel

Spominjanje v času izčrpanosti: Spomin in komodificirane oblike obstoja

Ana Hofman (Ljubljana)

 

Poglej nazaj z jezo: spomini na družbene konflikte v Čilu in Združenem kraljestvu - onkraj melanholije in nostalgije

Heather Watkins in Maria Urbina Montana (VB)

 

17.30–18.00 Odmor

 

18.00–20.00

Okrogla miza Nostalgija in socializem

Moderira Gal Kirn

Rastko Močnik (Ljubljana), Maja Breznik (Ljubljana), Martin Pogačar (Ljubljana) in Tanja Petrović (Ljubljana)

 

 

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon