Office hours

PONEDELJEK, 13.30–14.15
SREDA, 12.10–12.55
Govorilne ure do nadaljnjega potekajo po spletu (povezavo vam sporočim po najavi po e-pošti).
Kabinet 20

Department of Translation Studies

doc. dr. Robert Grošelj

I. Izobrazba

1998–2004: dodiplomski študij – Italijanski jezik in književnost ter Primerjalno slovansko jezikoslovje (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani /UL/).

2004–2010: doktorski študij – Jezikoslovje (Filozofska fakulteta UL); naslov doktorskega dela: Vezava glagolov umevanja v slovanskih jezikih.

II. Zaposlitve

mladi raziskovalec (Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta UL), 2004–2009

asistent (Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta UL), 2009–2015

docent (Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta UL), 2015–

III. Poučevanje

1. stopnja (Medjezikovno posredovanje/Prevajalstvo): Italijanska fonetika za prevajalce in tolmače, Italijanska literatura I (1. letnik); Italijanska literatura II (2. letnik); Italijanska literatura III (3. letnik).

2. stopnja (Prevajanje): Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku I (1. letnik), Prevajanje kulturnospecifičnih in literarno-humanističnih besedil (italijanščina-slovenščina) I–II (1. in 2. letnik), Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku I (2. letnik) 

IV. Raziskovanje 

Prevodoslovje: prevajalske strategije, prevajalski postopki, jezikoslovne teorije prevajanja; slovenski prevodi v zgodovinski perspektivi.

Slovenski jezik in kontrastivno jezikoslovje: slovensko jezikoslovje – predvsem (sinhrona in diahrona) skladnja; kontrastivno slovensko-italijansko jezikoslovje – fonetika in skladnja; kontrastivno slovensko-slovansko jezikoslovje – skladnja. 

Primerjalno slovansko jezikoslovje: starocerkvenoslovanska skladnja, primerjalna slovanska skladnja – predvsem sklonska oblikoskladnja, vezljivost.

V. Nagrade

Študentska Prešernova nagrada FF UL za diplomsko delo, 2004. 

 

 

 

 

2011    GROŠELJ, Robert. Vezava glagolov umevanja v slovanskih jezikih. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

2013    GROŠELJ, Robert. Vocali a confronto: analisi contrastiva dei sistemi vocalici sloveno e italiano. Études romanes de Brno 34/2, 131–147.

2014    GROŠELJ, Robert. The supine and the supine clause in South Slavic languages. Zeitschrift für Slawistik 59/3, 301–324.

2014    GROŠELJ, Robert. Multilingualism in literary translation: the case of The Ballad of the Trumpet and the Cloud by Ciril Kosmač. V: Mikolič Južnič, T. idr. (ur.), New horizons in translation research and education 2. Joensuu: University of Eastern Finland, 7–26.

2014    GROŠELJ, Robert. Drugi v Drugem: književni citati v poljskem in italijanskem prevodu romana Gimnazijka Antona Ingoliča = Obcy w obcym: cytaty literackie w polskim i włoskim przekładzie powieści Gimnazijka Antona Ingoliča. Przekłady Literatur Słowiańskich 5/1, 272–303.

2015    GROŠELJ, Robert. Besedne vrste v slovenskem jeziku. V: Gorjanc, V. idr. (ur.), Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 498–513.

2016    GROŠELJ, Robert, KENDA-JEŽ, Karmen, KLEMŠE, Vlado, SMOLE, Vera, ŠEKLI, Matej. Lipalja vas in njena slovenska govorica. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

2017    GROŠELJ, Robert. Slovene verb valency before 1550. Prace Filologiczne 70, 209–223.

2018    GROŠELJ, Robert. Kultura i fusnote: analiza prevodilačkih fusnota u srpskim prevodima proze Cirila Kosmača. V: Živančević-Sekeruš, Ivana idr. (ur.), Zbornik radova – Međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura. Novi Sad: Filozofski fakultet, 49–60.  

2019    GROŠELJ, Robert. Kontrastivno o jezikoslovnih spolnih kategorijah – slovenska in italijanska osebna občna imena za javne funkcije. Slavistična revija 67/2, 301–312.

2019    GROŠELJ, Robert. Prevajajoč iz bolgarščine – bolgarski deležijski polstavki v slovenskih književnih prevodih. Slovenski jezik - Slovene linguistic studies 12, 157–178.

Bibliografija: Osebne bibliografije na https://www.cobiss.si/raziskovalci.htm

Compulsory Courses

Elective Courses

Staff

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
Mednarodna pisarna, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon