Sklop predavanj izr. prof. dr. Petra Jurgca iz Toronta

Vabljeni na predavanja izr. prof. dr. Petra Jurgca z Univerze v Torontu, našega kolega in nekdanjega študenta, ki je trenutno na večmesečnem raziskovalno-pedagoškem gostovanju (sobotnem letu) na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete.

Prof. Jurgec bo predaval pri predmetih v okviru rednih ur, in sicer v naslednjih terminih na naslednjih ZOOM-povezavah:

- ponedeljek, 19. aprila 2021 (14.40–16.20): Glasovna podoba dvojčičev (= binomialov) v slovenščini (v okviru predmeta slovenska frazeologija, prof. dr. Erika Kržišnik), ZOOM-povezava (ID: 953 1239 7464; geslo: 792497);

- četrtek, 22. aprila 2021 (16.20–18.00): Variantna palatalizacija v slovenščini (v okviru predmeta Izbirni jezikoslovni magistrski seminar, prof. dr. Hotimir Tivadar), ZOOM-povezava (ID: 961 6585 5140; geslo: 942112);

 

- četrtek, 6. maja 2021 (8.00–9.30): Kako prestavljati učinkovito: izkušnje iz tujine (v okviru predmeta Javno govorno nastopanje, prof. dr. Hotimir Tivadar), ZOOM-povezava (ID: 990 9278 6026; geslo: 505232);

- ponedeljek, 10. maja 2021 (10.30–12.00): Prozodija žirovskega govora (raziskava v soavtorstvu z Gašperjem Begušem) (Osnove slovenskega jezika pri zahodnoslovanskih študijih, prof. dr. Hotimir Tivadar), ZOOM-povezava (ID: 973 5487 2721; geslo: 749058).

Kratek življenjepis predavatelja:

Peter Jurgec je diplomant Filozofske fakultete in dvakratni doktor jezikoslovja na Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Tromsøju na Norveškem. Podoktorsko je deloval na Univerzi Rutgers v New Jerseyju, Inštitutu Meertens Nizozemske kraljevske akademije znanosti in Univerzi v Leidnu, zdaj pa je izredni profesor na oddelku za splošno jezikoslovje Univerze v Torontu. Ukvarja se zlasti z generativno fonologijo in morfologijo ter s fonetiko. Med njegove najvidnejše znanstvene prispevke sodi teza o devetih samoglasniških fonemih v slovenščini (Slavistična revija), teorija o izjemnosti prevzetih korenov (Linguistic Inquiry, Phonology) ter opis zapletene variantnosti palatalizacije v slovenščini (Glossa, Natural Language & Linguistic Theory).

 

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon