Sklop predavanj izr. prof. dr. Petra Jurgca iz Toronta

Vabljeni na predavanja izr. prof. dr. Petra Jurgca z Univerze v Torontu, našega kolega in nekdanjega študenta, ki je trenutno na večmesečnem raziskovalno-pedagoškem gostovanju (sobotnem letu) na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete.

Prof. Jurgec bo predaval pri predmetih v okviru rednih ur, in sicer v naslednjih terminih na naslednjih ZOOM-povezavah:

- ponedeljek, 19. aprila 2021 (14.40–16.20): Glasovna podoba dvojčičev (= binomialov) v slovenščini (v okviru predmeta slovenska frazeologija, prof. dr. Erika Kržišnik), ZOOM-povezava (ID: 953 1239 7464; geslo: 792497);

- četrtek, 22. aprila 2021 (16.20–18.00): Variantna palatalizacija v slovenščini (v okviru predmeta Izbirni jezikoslovni magistrski seminar, prof. dr. Hotimir Tivadar), ZOOM-povezava (ID: 961 6585 5140; geslo: 942112);

 

- četrtek, 6. maja 2021 (8.00–9.30): Kako prestavljati učinkovito: izkušnje iz tujine (v okviru predmeta Javno govorno nastopanje, prof. dr. Hotimir Tivadar), ZOOM-povezava (ID: 990 9278 6026; geslo: 505232);

- ponedeljek, 10. maja 2021 (10.30–12.00): Prozodija žirovskega govora (raziskava v soavtorstvu z Gašperjem Begušem) (Osnove slovenskega jezika pri zahodnoslovanskih študijih, prof. dr. Hotimir Tivadar), ZOOM-povezava (ID: 973 5487 2721; geslo: 749058).

Kratek življenjepis predavatelja:

Peter Jurgec je diplomant Filozofske fakultete in dvakratni doktor jezikoslovja na Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Tromsøju na Norveškem. Podoktorsko je deloval na Univerzi Rutgers v New Jerseyju, Inštitutu Meertens Nizozemske kraljevske akademije znanosti in Univerzi v Leidnu, zdaj pa je izredni profesor na oddelku za splošno jezikoslovje Univerze v Torontu. Ukvarja se zlasti z generativno fonologijo in morfologijo ter s fonetiko. Med njegove najvidnejše znanstvene prispevke sodi teza o devetih samoglasniških fonemih v slovenščini (Slavistična revija), teorija o izjemnosti prevzetih korenov (Linguistic Inquiry, Phonology) ter opis zapletene variantnosti palatalizacije v slovenščini (Glossa, Natural Language & Linguistic Theory).

 

Dogodki

Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Javno predavanje dr. Marka Krevsa pred izvolitvijo v naziv redni profesor

Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

Oddelek za arheologijo

Metalurški dan