21. 09. 2023 | 09:30, 528
Oddelek za sociologijo

Primerjalna analiza družbeno ekonomskega statusa enostarševskih družin glede na tip in razlog nastanka

Mina Mica Hribar, Sociologija kulture - 1. stopnja E

Mentor: prof. dr. Milica Antić Gaber

21. 09. 2023 | 16:00, 430
Oddelek za sociologijo

Feministične erotične trgovine odpirajo nove diskurze o ženski seksualnosti

Eva Ostrouška, Sociologija kulture - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Roman Kuhar

25. 09. 2023 | 14:00, Kabinet 420B
Oddelek za sociologijo

Izobraževanje starejših na univerzi: študija primera Univerze v Ljubljani in Univerze v Dublinu

Urša Kapler, Sociologija - 2. stopnja - D, P

Mentor: doc. dr. Primož Krašovec