29. 05. 2024 | 09:15, 404
Oddelek za zgodovino

Pouk zgodovine v osnovni šoli z nižjim izobrazbenim standardom

Aleša Premrl, Zgodovina (P) - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Danijela Trškan

29. 05. 2024 | 14:00, Modra soba
Oddelek za sociologijo

​Personalizacija in edukacija med družbeno regulacijo in subjektivacijo

Nika Šušterič, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Sociologija kulture

Mentor: izr. prof. dr. Veronika Tašner, prof. dr. Milica Antić Gaber

31. 05. 2024 | 12:00, 535B
Oddelek za filozofijo

Spol in pozicija izjavljanja v feminizmu, psihoanalizi in filozofiji

Polonca Mesec, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Teoretska psihoanaliza

Mentor: doc. dr. Marjeta Mencin, prof. dr. Eva Dolar Bahovec