03. 04. 2023 | 13:00, EIKA P1, Zavetiška 5
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

“Ballymun is Me Heart”: Place-Making in a Dublin Suburban Community

Alina Bezlaj, KREOL - Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi - 2. stopnja (skupna diploma) - E

Mentor: doc. dr. Steve Coleman, izr. prof. dr. Jaka Repič

03. 04. 2023 | 13:30, 019
Oddelek za geografijo

Značilnosti mestnega toplotnega otoka pozimi v Mestni občini Ljubljana

Luka Suhadolnik, Geografija - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Matej Ogrin

03. 04. 2023 | 15:00, EIKA P4, Zavetiška 5
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Antropološki pogled na dinamiko projektnih omrežij

Gregor Cerinšek, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Etnologija, kulturna in socialna antropologija (4 letni)

Mentor: izr. prof. dr. Dan Podjed

04. 04. 2023 | 13:00, 233
Oddelek za umetnostno zgodovino

Ljubljansko društvo Kazina in združenja za likovno umetnost na Kranjskem med leti 1848 in 1918

Miha Valant, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Umetnostna zgodovina

Mentor: izr. prof. dr. Beti Žerovc

05. 04. 2023 | 10:30, 345
Oddelek za zgodovino

Uporaba igranega filma pri pouku zgodovine

Neža Dovžan, Zgodovina - 2. stopnja

Mentor: red. prof. dr. Danijela Trškan

05. 04. 2023 | 13:00, Modra soba
Oddelek za filozofijo

Jungova podoba boga med simbolnim in predsimbolnim

Matjaž Regovec, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Filozofija

Mentor: prof. dr. Borut Ošlaj, zasl. prof. dr. Janek Musek

06. 04. 2023 | 12:00, 410
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Igrifikacija pri poučevanju španščine kot tujega jezika pri starejših odraslih

Klara Hudournik, Andragogika 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Nives Ličen

06. 04. 2023 | 12:00, 410
Oddelek za romanske jezike in književnosti

Igrifikacija pri poučevanju španščine kot tujega jezika pri starejših odraslih

Klara Hudournik, Hispanistika - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Marjana Šifrar Kalan

06. 04. 2023 | 13:40, Kabinet 30 - tajništvo
Oddelek za prevajalstvo

Primerjava prenovljenih prevodov Pike Nogavičke v slovenščini

Katarina Kristan, Prevajanje - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn