03. 04. 2023 | 13:00, EIKA P1, Zavetiška 5
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

“Ballymun is Me Heart”: Place-Making in a Dublin Suburban Community

Alina Bezlaj, KREOL - Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi - 2. stopnja (skupna diploma) - E

Mentor: doc. dr. Steve Coleman, izr. prof. dr. Jaka Repič

03. 04. 2023 | 15:00, EIKA P4, Zavetiška 5
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Antropološki pogled na dinamiko projektnih omrežij

Gregor Cerinšek, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Etnologija, kulturna in socialna antropologija (4 letni)

Mentor: izr. prof. dr. Dan Podjed