Oblikovanje jezika in njegovo razdruževanje: od srbohrvaščine do hrvaščine, srbščine, bosanščine in črnogorščine

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1220. sestanek, ki bo v ponedeljek, 5. decembra 2022, ob 18. uri (v predavalnici 325). Na temo Oblikovanje jezika in njegovo razdruževanje: od srbohrvaščine do hrvaščine, srbščine, bosanščine in črnogorščine bosta predavali prof. dr. Vesna Požgaj Hadži in doc. dr. Tatjana Balažic Bulc, Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete UL.

Povzetek:

Predavateljici bosta v prvem delu na kratko predstavili izsledke raziskave, ki sta jih objavili v istoimenski monografiji, v kateri z metodami diahrone in sinhrone sociolingvistične analize ter kritične analize diskurza spremljata oblikovanje in razvoj standardnih jezikov na osrednjejužnoslovanskem območju od sredine 19. stoletja, ko se je oblikovala ideja o skupnem jeziku na štokavski osnovi, pa vse do njegovega razpada v 90. letih prejšnjega stoletja in oblikovanja štirih samostojnih standardnih jezikov. V drugem delu se bosta osredotočili na novo raziskavo in prikazali, kdo so akterji aktualnih jezikovnih politik in s katerimi vprašanji se ukvarjajo danes.

 

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon