Dan varne in raznolike UL: skupaj soustvarjamo vsevključujoče akademsko okolje

Zveza desetih evropskih univerz EUTOPIA, katere članica je tudi Univerza v Ljubljani (UL), november posveča raznolikosti in vključevanju. Univerza v Ljubljani se prizadevanjem za odprto in vključujoče univerzitetno okolje pridružuje (tudi) z dnem Varne in raznolike UL in številnimi dogodki za študente, ki bodo 7. novembra 2023 med 9. in 17. uro na Rektoratu UL in prek spleta. 

Univerzitetno okolje mora biti odprto in vključujoče ter z znanstvenim in raziskovalnim delom prispevati k napredku v družbi. Kot študijsko in delovno okolje soustvarja in vpliva na počutje študentk in študentov ter zaposlenih, predvsem na njihove možnosti za ustvarjalno in inovativno delo. Vsi, vključeni v akademski izobraževalni proces, se morajo počutiti varne in sprejete, saj lahko le tako razvijajo svojo nadarjenost in uresničujejo svoje želje. 

Dogodki so razdeljeni v štiri sklope – Varna UL, Dostopna UL, Vključujoča UL in Usklajevanje študijskega, poklicnega in zasebnega življenja. Študentke in študenti, alumne in alumni, zaposlene in zaposleni ter zunanji gostje in gosti bodo s študentkami in študenti delili svoje osebne, akademske in karierne izkušnje na področju vključevanja, preprečevanja nasilja, raznolikosti in odprli priložnost za razpravo.  

Vabljeni!

Več

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon