Antropologija Mediterana

Antropologija Mediterana

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Baskar Bojan

Geneza in epistemologija antropoloških preučevanj Mediterana. Antropološke koncepcije mediteranske enotnosti-v-različnosti; ekološki vidiki in oblike ekonomije. Politične prakse in družbene strukture (jez med lokalno družbo in državo, posredniki med njima, klientelizem, omrežja, družbena stratifikacija in razredi, politično nasilje). Sorodstveni sistemi (rodovni, hišni in parentelni sistem, transmisija krstnih imen ter vzdevkov, poročne transakcije, postmaritalni bivalni vzorci; mediteranska endogamija, "arabska" poroka, spolna segregacija in klavstracija). Mediteranske religiozne prakse (sobivanje treh oziroma štirih »religij knjige«, kreolizacija religioznih praks, rabe skupnih kultnih prostorov, sinkretizem ritualnih praks, religiozne in etnične identitete, oblike romarstva). Rabe in percepcije prostora. Sodobne imaginacije kulturnih meja v mediteranskem prostoru in sodobni procesi reinvencije mediteranskih identitet (civilizacijski diskurzi, mitologije o mediteranski enotnosti, nacionalne in regionalne strategije afirmacije mediteranskosti).

1. ALBERA, Dionigi. The Mediterranean as an Anthropological Laboratory. Anales de la Fundación Joaquín Costa, 1999, pp. 215–232.
2. BASKAR, Bojan. 2012. Komšiluk and taking care of the neighbor's shrine in Bosnia-Herzegovina. V: ALBERA, Dionigi (ed.), COUROUCLI, Maria (ed.). Sharing sacred spaces in the Mediterranean: Christians, Muslims, and Jews at shrines and sanctuaries, (New anthropologies of Europe). Bloomington: Indiana University Press, str. 51-68.
3. BLOK, Anton and H. DRIESSEN. 1984. Mediterranean Agro-Towns as a Form of Cultural Dominance, with Special Reference to Sicily and Andalusia. Ethnologia Europaea 2 (14): pp. 111–124.
4. BROMBERGER, Christian. 2007. Bridge, Wall, Mirror: Coexistence and Confrontations in the Mediterranean World. History and Anthropology,18, 3, pp. 291–307.
5. DRIESSEN, Henk. The Centrality of Borders: Euro-Mediterranean Instances. In: BASKAR, B. and I. WEBER (eds.), MESS. Mediterranean Ethnological Summer School. Vol. IV. Ljubljana: Filozofska fakulteta, OEiKA, 2002, pp. 27–34.
6. GREEN, Sarah F. 2005. Notes from the Balkans: Locating Marginality and Ambiguity on the Greek-Albanian Border. Princeton: Princeton University Press.
7. HORDEN, Peregrine and N. PURCELL, 2000, The Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History. Oxford: Blackwell. Chapters XI and XII (pp. 461–528).
8. PALLIDA. Salvatore. Migration between Prohibitionism and the Perpetuation of Illegal Labour. History and Anthropology, 16:1, 2005, str. 63–73.
9. PITT-RIVERS, Julian. 1969. The People of the Sierra. Chicago and London: University of Chicago Press.
10. SCHNEIDER, Jane and Peter SCHNEIDER, Culture and Political Economy in Western Sicily. New York: Academic Press, 1976.