Didaktika filozofskih praks

Didaktika filozofskih praks

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Šimenc Marjan

- Pojem filozofije: zgodovinskost različnih pojmovanj filozofije
- Filozofija kot kulturna tehnika, filozofija kot praksa.
- Razmerje med akademsko filozofijo in različnimi oblikami filozofskih praks.
- Odnos med vsakdanjim izkustvom in filozofsko perspektivo.
- Filozofija kot dejavnost, metode filozofiranja, mediji filozofiranja
- Filozofija za otroke: zgodovina in elementi programa, oblikovanje skupnosti raziskovanja, narativno in diskurzivno
- Kritično mišljenje.
- Sokratski dialog.
- Filozofske kavarne
- Filozofija za menedžerje.
- Filozofsko svetovanje.

- Kotnik, R., Šimenc, M. (ur.) (1996). Filozofija v šoli. Ljubljana: Zavod za šolstvo.
- Hladnik, A., Verovnik, A. (ur.) (2001). Misliti samostojno. Ljubljana: Zavod za šolstvo.
- ŠIMENC, M. (2007). Didaktika filozofije. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo, 2007. 164 str.
- Hladnik, A., Šimenc, M. (ur.) (2008). Šola, mišljenje in filozofija. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
- Algoed, P. (1999). Uvodni pregled nekaterih filozofskih praks. Filozofija na maturi, št. 1-2, str. 78–84.
- Klun, B. (1999). Primerjava anglosaškega in kontinentalnega filozofskega sloga. Filozofija na maturi, št. 1, str. 67–74.
- Komel, D. (2003). Filozofija za otroke. Filozofija na maturi, št. 1, str. 18–20.
- Majerhold, K. (2010). Menedžment in filozofija. Filozofija na maturi, št. 2, str. 43-51.
- Hadot, P. (2009). Kaj je antična filozofija? Ljubjana: Krtina.