Družba, kultura in literatura nemških govornih področij III

Družba, kultura in literatura nemških govornih področij III

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Žigon Tanja

Vsebina

Predmet se deli na podpredmeta:
a) Družba in kultura nem. govornih področij III
b) Literatura nemških govornih področij III

Družba in kultura nem. govornih področij III:
- Zaznavanje lastnega in tujega prostora, stereotipi in predsodki, odnos med domovino in tujino.
- Zgodovinski pregled (Avstrija in Švica) ter pomen in vpliv dogodkov na razvoj v širšem evropskem prostoru.
- Zgodovinski in kulturni razvoj na Slovenskem v 19. in 20. stoletju v luči dogodkov v Habsburški monarhiji oz. Avstro-Ogrski.
- Pregled določenih pojavov na področju družbe, kulture in umetnosti (likovna umetnost, glasba, arhitektura, film, mediji, gledališče itd.).

Literatura nemških govornih področij III:
- Nadaljevanje pregleda književnosti nemško govorečih območij: književnost eksila, povojna književnost, sodobna književnost.
- Spremljanje sodobnega dogajanja v književnosti: na podlagi revij, branj, gostovanj, spletnih strani, televizijskih oddaj in filmskih priredb literarnih predlog.