Družbena geografija I

Družbena geografija I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 75

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ilc Klun Mojca, izr. prof. dr. Krevs Marko, izr. prof. dr. Zupančič Jernej, red. prof. dr. Rebernik Dejan

Vsebina

- Družbena geografija: razvoj, vsebine in pomen, osnovni pojmi in pristopi.
- Družba in okolje: pomen in omejitve naravnega okolja za razvoj družbe, vpliv človeka na naravno okolje, naravni viri in gospodarski razvoj.
- Geografija prebivalstva: razporeditev prebivalstva, naravno gibanje prebivalstva, selitve, strukture prebivalstva, teorija demografskega prehoda, prebivalstvene politike.
- Geografija naselij: geografsko proučevanje naselij, tipi in struktura naselij, ruralna naselja, urbana naselja, urbanizacija in sodobni urbanizacijski procesi, urbani sistemi.
- Kulturna geografija: kulturna raznolikost svetovnega prebivalstva; civilizacije in kulturno definirano prostori; rasna, verska in etnična sestava družb; rasizem, nacionalizem in ideologije ter njihov vpliv na družbo in kulturno pokrajino; prostorsko vedenje; socialna razslojenost in njeni učinki na kulturno pokrajino; organizirane družbene skupine in skupnosti; državna organiziranost, mednarodna povezovanja.