Etika

Etika

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zabel Blaž, prof. dr. Ošlaj Borut

Vsebina

1. Uvodna predavanja opravijo vstop v razumevanje antropoloških predpostavk moralnega delovanja (diaforičnost, simbolnost, svoboda in nedoumljivost).
2. Problematizacija odnosa med človekom in možnostjo moralnega delovanja, zlasti v obdobju pluralizma in vrednostnega relativizma.
3. Moralno delovanje v tradicionalnih družbah (problem moralnega delovanja v kontekstu religij).
4. Moralno delovanje v sekularnih družbah (avtonomno delovanje in problem svobode).
5. Razlika med etiko in moralo, etičnostjo in moralnostjo, avtonomnostjo in heteronomnostjo.
6. Etično kot metasimbolna dekonstrukcija simbolnega.
7. Kratka zgodovina temeljnih etičnih konceptov (Sokrat, Platon, Aristotel, M. Avrelij, Hobbes, Spinoza, Kant, J. S. Mill, Jonas, Rawls, Apel, …)
8. Tradicionalna etika medčloveških odnosov in možni prehod v univerzalno etiko odgovornosti, ki se razteza v smer celote bivajočega.
9. Etičnost kot življenjska drža; razvijanje pozitivno naravnanega, optimističnega razumevanja življenja in človekovega mesta v njem.