Etnologija Evrope

Etnologija Evrope

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Baskar Bojan, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Geneza etnologije Evrope v zgodovini discipline in predhodne oziroma vzporedne poddiscipline (statistika, etnografija, folkloristika, Volkskunde…). Kratek pregled starejše etnologije Evrope (etnogeneza evropskih ljudstev in rasno-kulturne teorije o migracijah ljudstev, kulturna arealizacija…). Različne regionalne členitve Evrope. Problematika razmejevanja Evrope od drugih geografsko-kulturnih celin (zlasti na vzhodu in jugu); orientalistični diskurzi o Evropi in Drugih. Inkluzivistične in ekskluzivistične kulturne definicije Evrope. Evropa nacij, Evropa regij ali Evropa ljudstev? Kreacija nacionalnih identitet in evropski nacionalizmi. Etnoregionalizmi in etnonacionalizmi (padanski, okcitanski, istrski, baskovski…). Kulturni rasizmi, populizmi, skrajno desna identitetna gibanja. Rabe (in zgodovina) etničnih mitov, nacionalnih ideologij in imperialnih dediščin. Sedanji in pretekli procesi 'nadnacionalne' invencije etnokulturnih identitet (keltomanija, slavofilija, evrazijstvo…). Sodobni procesi evropske integracije, etnologija Evropske unije. Multikulturnost in kreolizacija.

Vaje praviloma potekajo v obliki študijskih ekskurzij in vodenega terenskega dela v izbranih evropskih deželah.

I. Knjiga
1. Daun, Ake in Sören Jansson, Europeans: Essays on Cultural Identity. Lund: Nordic Academic Press, 1999. COBISS.SI-ID - 17196642

II. Članki
1. Bojan BASKAR, Etnologija Francije in socialna antropologija. Spremna beseda k: Françoise ZONABEND, Dolgi spomin: časi in zgodovine v vasi. Ljubljana, 1993, str. 229–249. COBISS.SI-ID - 38670848
2. Bojan BASKAR, Small national ethnologies and supranational empires: the case of the Habsburg monarchy. V: M. NIC CRAITH, U. Kockel in R. Johler (ur.). Everyday culture in Europe : approaches and methodologies. Ashgate, 2008, str. 65–80. COBISS.SI-ID - 37599586 ali Male nacionalne etnologije in nadnacionalni imperiji: Primer Habsburške monarhije. V: B. Baskar, Dvoumni Mediteran : študije o regionalnem prekrivanju na vzhodnojadranskem območju, Koper, 2002, str. 123–142. COBISS.SI-ID - 120719616 https://www.academia.edu/6182475/Small_National_Ethnologies_and_Suprana…
3. Pier Paolo VIAZZO, Alpske skupnosti: Okolje, prebivalstvo in družbena struktura. (Uvod, str. 5-23.) Ljubljana, Studia Humanitatis, 2014. COBISS.SI-ID - 278488576
4. Bojan BASKAR, Alpe antropologov: Od evolucije k zgodovini. (V: Pier Paolo VIAZZO, Alpske skupnosti: Okolje, prebivalstvo in družbena struktura. (spremna študija, str. 435-457.) Ljubljana, Studia Humanitatis, 2014. COBISS.SI-ID - 278488576 https://www.academia.edu/12321458/Alpe_antropologov_Od_evolucije_do_zgo…
5. Orvar LÖFGREN, “The Nationalization of Culture”. Ethnologia Europaea, 1989, 19, str. 5–23. COBISS.SI-ID – 8147463 https://doi.org/10.16995/ee.1386
6. Herman TAK, Longing for Local identity: Intervillage Relations in an Italian Mountain Area. Anthropological Quarterly, 63, 2, 1990, str. 90–100. https://www.jstor.org/stable/3318117

Literatura za vaje:
Izbrani članki s COBISSa in JSTORa za antropološko preučevanje izbranih pokrajin (interni seznam dostopen študentom na VISU). / Selected anthropological articles accessible at COBISS or JSTOR with regional case studies (list is available at vis student system).