Predlogi in mnenja

Predlogi in mnenja

Vas na FF kaj posebej navdušuje ali moti? Imate predloge za spremembe ali izboljšave? Vabimo vas, da vodstvu FF preko spletnega obrazca posredujete vaše predloge, pobude in mnenja. Na vsako prispelo sporočilo bomo odgovorili.


Informacije o varstvu osebnih podatkov

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (info@ff.uni-lj.si, 01/241-10-05) vaše osebne podatke obdeluje z namenom zbiranja predlogov in mnenj, povezanih s fakulteto, ter zaradi odgovarjanja na tovrstne pobude (pravna podlaga je privolitev posameznika po točki (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov). Če nam ne želite posredovati svojih osebnih podatkov, ne boste mogli oddati pobude. Osebni podatki se bodo hranili, dokler ne boste preklicali svoje privolitve, najkasneje pa do zaključka študijskega leta, v katerem ste podali pobudo. Privolitev lahko kadarkoli prekličete z elektronskim sporočilom, poslanim na odjava@ff.uni-lj.si. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Dostop do osebnih podatkov bo imel tudi vzdrževalec spletne strani, podjetje Enki, d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana. S pisno zahtevo, poslano na naslov fakultete, lahko kadarkoli zahtevate dostop, popravek in izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov. V zahtevi navedite, katere osebne podatke bi želeli spremeniti, oziroma kako bi želeli omejiti njihovo uporabo. Na vašo zahtevo bomo odgovorili v skladu z veljavnimi predpisi. Z vprašanji v zvezi z varstvom osebnih podatkov se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani na elektronski naslov dpo@uni-lj.si. Če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS (www.ip-rs.si).