Fonetika in fonologija

Fonetika in fonologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef

1. posredovanje osnovnega znanja o glasoslovni ravnini slovaškega jezika.
2. fonetika, fonologija kot jezikoslovne vede, osnovno izrazje in karakteristika.
3. fiziologija govora
4. samoglasniški, soglasniški ter dvoglasniški sistem sodobne slovaščine
5. ritmični zakon slovaščine ter njihove izjeme
6. soglasniški sklopi in njihovo poenostavljanje
7. uzaveščanje razlik med glasoslovno ravnino slovenščine in slovaščine.
8 spoznavanje norm pravorečja.
9. z že teoretičnim znanjem praktično preizkušanje na danih tekstih.

- Vaňko, J.: Slovaška slovnica za Slovence. Ljubljana 2004, str. 7-45.
- Pekarovičová, J. - Žigová, Ľ.-Palcútová, M.-Štefánik, J.: Slovenčina pre cudzincov. Praktická fonetická príručka. Bratislava 2005.
- Kráľ, A.: Pravidlá slovenskej výslovnosti. Martin 2005.