Francoski klasicizem

Francoski klasicizem

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Turk Boštjan Marko

Predmet zajema predstavitev francoske književnosti s posebnim ozirom na njeni slogovni raznovrstnosti in formalni odličnosti. Pri slogovni raznovrstnosti je poudarek najprej na razmerju med tragedijo in komedijo, pri čemer so razdelane vsake od njenih specifičnih sestavin. Pri komediji pa je še poseben poudarek na sodobni refleksiji njene teoretične podstati, konkretno na teoriji smeha (Bergson, Veber). Pri tragediji je prav tako podan njen aktualen moment, konkretno odmev, ki ga je imelo delo Jeana Racina pri kritikih 20. stol., konkretno pri Rolandu Barthesu. Namen je osvetliti tudi delo moralistov in pokazati, v čem so njihova dela še aktualna danes in v čem so »večno« človeška. Posebna pozornost velja tudi verzu (aleksandrincu), katerega osvajanje je bistveno za razumevanje časa. Delo pa ves čas poteka tudi na osvetljevanju socio-historičnih kontekstov, brez katerih so dosežki avtorjev nerazumljivo oz. podvrženi parcialnemu presojanju in estetskemu vrednotenju.

Bénichou, Paul, Les morales du grand siecle, Paris, Gallimard Folio, 1996 COBISS.SI-ID - 4233570
Peyre, Henri, Qu'est-ce que le classicisme, Paris, E. Droz, 1933. COBISS.SI-ID - 36867938
Poulet, Georges, Études sur le temps humain, Paris, Plon 1964. COBISS.SI-ID - 58300160
Spitzer, Leo, Études de style, Paris, Gallimard, 1970. COBISS.SI-ID – 11502690

Dodatna in priporočena literatura:
Auerbach, Erich, Mimesis, Paris, Gallimard,1968.