Geomorfologija

Geomorfologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Stefanovski Sašo, prof. dr. Stepišnik Uroš

- teoretske osnove geomorfologije in razvoj temeljnih paradigem geomorfologije,
- geomorfološka analitska metoda,
- preperevanje in denudacija,
- pobočja in pobočni procesi,
- fluvialni geomorfni sistem,
- kraški geomorfni sistem,
- ledeniški geomorfni sistem,
- eolski geomorfni sistem,
- obalni geomorfni sistem,
- periglacialni geomorfni sistem,
- osnove geomorfološkega kartiranja in druge metode preučevanja ter geomorfološka interpretacija zemljevidov, letalskih, satelitskih in drugih posnetkov.

• Dvořák, L., 1995. Application of Modern Geomorphological Methods in Theory and Practice: Case Study of the Bohemian Highlands (Czech Republic). GeoJournal, 35, 4, str. 425–430. COBISS.SI-ID – 25514752
• Žebre, M., Stepišnik, U., 2018. Poledenitev Dinarskega gorstva v Sloveniji. Geografski obzornik, 65, 2, str. 4 – 13 COBISS.SI-ID – 68595810
• Ford, D., Williams, P. D., 2007. Karst Hydrogeology and Geomorphology. Chichester: Wiley. COBISS.SI-ID – 34109538
• Goudie, A. S., 2004. Encyclopedia of Geomorphology. London, New York, Routledge. COBISS.SI-ID – 31460450
• Huggett, R. J., 2007. Fundamentals of Geomorphology. London: Routledge. COBISS.SI-ID – 35333730
• Jennings, J. N., 1985. Karst Geomorphology. Oxford: Basil Blackwell. COBISS.SI-ID – 6703970
• Pavlopoulos, K., Evelpidou, N., Vassilopoulos, A., 2009. Mapping Geomorphological Environments. Berlin Heidelberg: Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-01950-0
• Summerfield, M. A., 1996. Global Geomorphology. Burnt Mill: Longman. COBISS.SI-ID – 2692706

Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici.