Grška skladnja

Grška skladnja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 120

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: asist. Unuk Lara, izr. prof. dr. Hriberšek Matej

1. semester:
- utrditev in poglobitev poznavanja starogrške skladnje (sklonoslovje, posebnosti v rabi zaimkov, raba neosebnih glagolskih oblik, posebnosti v rabi starogških časov in naklonov, vrste odvisnih stavkov, odvisni govor)
- poglobitev in razširitev poznavanja besedišča stare grščine
- stavčna analiza in prevajanje izvirnih in neprirejenih odlomkov iz starogrških besedil, napisanih zlasti v klasični atiščini in v koine.

2. semester:
- jezikovna analiza in prevajanje daljših izvirnih in neprirejenih starogrških besedil v slovenščino ob uporabi slovenskih in tujejezičnih slovarjev stare grščine. Poleg besedil v jonsko-atiškem narečju se obravnavajo tudi zahtevnejša prozna besedila z elementi narečij zunaj jonsko-atiške narečne skupine

1. obvezna / obligatory:
Babič, M. Grška slovnica. Ljubljana 20022, 286 str.

2. priročniška / handbook:
Dokler, A.: Grško-slovenski slovar, Ljubljana 19992.

3. priporočena / recommended:
An Intermediate Greek-English Lexicon, founded upon the seventh edition of Liddell and Scott's Greek English Lexicon. Oxford 1889.
Dukat, Z. Gramatika grčkoga jezika. Zagreb 1983.
Kühner, R., Blass, F. Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache I-II. Hannover 19622.
Liddell, H. G., Scott, R., Jones, H. S. A Greek-English Lexicon. Oxford 19979.
Schcwyzer, E., Debrunner, A. Griechische Grammatik. München 1977-19753.
Balme, M., G. Lawall: Athenaze: An introduction to ancient Greek. I, II. Oxford 20032.

4. Izbrani odlomki iz starogrških proznih spisov s pripadajočimi komentarji / Seleced passages from ancient Greek prose texts with commentaries.