Hermenevtika 1

Hermenevtika 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Komel Dean

Predavanja se bodo osredotočila predvsem na obravnavo naslednjih hermenevtičnih koncepcij:
-hermenevtika kot veščina interpretacije,
- hermenevtika in metodologija humanističnih in družboslovnih ved,
- hermenevtika in filozofija,
- fenomenološka hermenevtika,
- anticipacija razumevanja ,
- časovnost in zgodovinskost razumevanjske situacije,
- jezik kot predpostavka hermenevtike,
- razlaganje tekstov,
- pripoved in jezikovni kontekst,
- filozofska terminologija,
- bivanje in spoznavanje kot interpretacija,
- hermenevtika in metafizika,
- hermenevtična drugost kot filozofsko, humanistično in interkulturno vprašanje,
- svoboda in »duh časa«,
- problem hermenevtične »etike«,
- razmerje filozofije do umetnosti in religije,
- politika (ne)razumevanja.

Martin Heidegger: Bit in čas, Ljubljana 1997, str. 1-68, str. 186-233,
Martin Heidegger: Na poti do govorice, Ljubljana 1995, str. 86-161.
Hans Georg Gadamer: Resnica in metoda, Ljubljana 2000. str. 311-330.
Hans Georg Gadamer: Tekst in interpretacija, Phainomena 70-71 str. 193-212.
Hans Georg Gadamer - Jacques Derrida: Dobra volja do moči, Phainomena 27-28, Ljubljana 1999, str. 123-150.
Paul Ricoeur: Kaj je tekst?, Phainomena 25-26, Ljubljana 1998, str. 281-304.
Emil Angehorn: Tekst kot model, Phainomena 70-71 str. 193-212.
Pavel Kouba: Nietzschejeva amoralna ontologija, Phainomena 37-38 , Ljubljana 2001, str. 15-30.
Bernhard Waldenfels: Onstran smisla in razumevanja, Phainomena 37-38, Ljubljana 2001, str. 63-89.
Jacques Ranciére: Nerazumevanje, Ljubljana 2005, str. 60- 77.
Dean Komel: Uvod v filozofsko in kulturno hermenevtiko, Ljubljana 2003, str. 9-53.