Hermenevtika 2

Hermenevtika 2

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Komel Dean

Vsebina

Filozofsko razvitje situacije sodobnosti na začetku tretjega tisočletja mora najprej upoštevati nihilistično izhodišče našega dojemanje humanosti, ki žene krizo življenjskega sveta.
Hermenevtično-fenomenološka obravnava se sprašuje o samih predpostavkah soočanja filozofije in sodobnosti, s tem da seže k njegovim osnovnim vidikom kot so: »jezik«, »zgodovina«, »um«, »mišljenje«, »znanost«, »tehnika« »moč«, »narava« »umetnost«, »bit«, »smisel«, »resnica«, »božje«, »človeško«, »življenje«, »svet«, »duhovnost«, »individualnost«, »humanizem«, »politika«, »kapital«, »evropski in planetarni nihilizem«, »globalizem«, »imperializem«, »upanje«.