Hermenevtika 2

Hermenevtika 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Komel Dean

Filozofsko razvitje situacije sodobnosti na začetku tretjega tisočletja mora najprej upoštevati nihilistično izhodišče našega dojemanja humanosti, ki žene krizo življenjskega sveta.
Hermenevtično-fenomenološka obravnava se sprašuje o samih predpostavkah soočanja filozofije in sodobnosti, s tem da seže k njegovim osnovnim vidikom, kot so: »jezik«, »zgodovina«, »um«, »mišljenje«, »znanost«, »tehnika«, »moč«, »tradicija«, »narava« »umetnost«, »bit«, »smisel«, »resnica«, »božje«, »človeško«, »življenje«, »svet«, »duhovnost«, »individualnost«, »humanizem«, »politika«, »kapital«, »evropski in planetarni nihilizem«, »globalizem«, »imperializem«, »upanje«.

Edmund Husserl: »Kriza evropskih znanosti kot izraz radikalne življenjske krize evropskega človeštva«, v Kriza evropskih znanosti in transcendentalna fenomenologija, Ljubljana 2005, str. 15-33.
Martin Heidegger: Kaj se pravi misliti, Ljubljana 2017, str. 1-97, 215-227, 235-246
Hannah Arendt: Med preteklostjo in prihodnostjo: šest vaj v političnem mišljenju. Ljubljana 2006, str. 3-43
Gianni Vattimo: Konec modernosti, Ljubljana, str. 7-46
Jacques Derrida: O duhu, Ljubljana 1999, str. 7-55.
Giorgo Agamben: Odprto, Ljubljana 2011, str. 139.
Gilles Deleuze: »Imanenca: neko življenje; Aktualno in virtualno«, Problemi 9-10, Ljubljana 2011, str. 5-15.