Historična fonetika indoevropskih jezikov I

Historična fonetika indoevropskih jezikov I

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Klemenčič Simona, doc. dr. Repanšek Luka

Vsebina

Slušatelji se seznanijo z izrazjem in simboli, z zgodovino stroke, s pregledom indoevropskih jezikov in z metodami rekonstrukcije indoevropskega prajezika. Od indoevropske fonetike se spoznajo z zakonitostmi segmentalne fonologije, kakršno je mogoče rekonstruirati za prajezik, indoevropsko besedo, problematiko naglasa, zloga in prevoja. Seznanijo se z osnovno tipologijo glasovnih sprememb in najpomembnejšimi zakoni oz. pravili, ki v sodobni indoevropeistiki veljajo na glasoslovni ravnini.
Pri vajah se slušatelj uči na podlagi rekonstruiranega indoevropskega izhodišča predvideti razvoj posameznih rekonstruiranih fonemov do posameznih historičnih jezikov.