Historična fonetika indoevropskih jezikov II

Historična fonetika indoevropskih jezikov II

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Klemenčič Simona, doc. dr. Repanšek Luka

Vsebina

V okviru predavanj se slušatelj seznani s tistim delom rekonstruiranega prajezičnega konzonantnega sistema, ki se tiče problematike prajezičnih laringalov, torej z osnovami laringalne teorije, v kolikor ta zadeva diahrono zasnovani opis prajezične segmentalne fonologije.

Pri vajah se slušatelj uči prepoznavati določen jezikovni pojav, npr. prevoj in razvoj soglasnikov v različnih historičnih jezikih in ugotavlja, v katerih jezikih se pojavljajo bistvena odstopanja.