Italijanščina za prevajalce II

Italijanščina za prevajalce II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mikolič Južnič Tamara, lekt. dr. Umer Kljun Jerneja

Italijanska slovnica 2:
Študentje se bolj podrobno seznanijo z glagolsko besedno zvezo. Predmet se osredotoca na osnovne koncepte, ki se navezujejo na glagolsko besedno zvezo, kot npr. naklon, cas, vid ter na porocani govor in pogojne strukture.
Poseben poudarek je na kompleksni interakciji med razlicnimi glagolskimi oblikami v besedilu ter na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo. Študentje primerjajo slovnicne kategorije v italijanšcini in slovenšcini in se ukvarjali s problematiko nacina prevoda izbranih slovnicnih elementov v slovenšcino.

Dardano, M. in P. Trifone. (1995) Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli.
Renzi, L., G. Salvi in A. Cardinaletti. (2001). Grande grammatica italiana di consultazione. Bologna: Il Mulino.
Pisanski Peterlin, A., Schlamberger Brezar, M. eds. (2014) Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije. (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Toporišic, J. (2000) Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja.