Italijanščina za prevajalce VI

Italijanščina za prevajalce VI

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mikolič Južnič Tamara

Vsebina

Italijansko-slovenska kontrastivna slovnica 2:
Študentje skozi seminarsko delo nadgradijo znanja, usvojena v prvih dveh letnikih, s predavanji iz kontrastivne slovnice italijanskega in slovenskega jezika. Seznanijo se z metodami kontrastivne slovnice, ki so še zlasti uporabne za prevajalce. Izbrana poglavja italijansko-slovenske kontrastivne analize:
pripovedni postopki in tehnike; stilisticne rabe; lažni prijatelji; register; nominalizacija.