Italijanščina za prevajalce VI

Italijanščina za prevajalce VI

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mikolič Južnič Tamara

Italijansko-slovenska kontrastivna slovnica 2:
Študentje skozi seminarsko delo nadgradijo znanja, usvojena v prvih dveh letnikih, s predavanji iz kontrastivne slovnice italijanskega in slovenskega jezika. Seznanijo se z metodami kontrastivne slovnice, ki so še zlasti uporabne za prevajalce. Izbrana poglavja italijansko-slovenske kontrastivne analize:
pripovedni postopki in tehnike; stilisticne rabe; lažni prijatelji; register; nominalizacija.

Dardano, M. in P. Trifone. (1995) Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli. COBISS.SI-ID - 2349922
Renzi, L., G. Salvi in A. Cardinaletti. (1991) Grande grammatica italiana di consultazione. Bologna: Il Mulino. COBISS.SI-ID - 32867682
MIKOLIC, Tamara. (2005) Smernice o izbiranju med italijanskima perfektoma ali kaj je dobro vedeti o vlogi perfektov v proznih besedilih. V/In: KOCIJANCIC-POKORN, Nike, PRUNC, Erich, RICCARDI, Alessandra (ur./eds.). Beyond equivalence. Graz: Institut für Theoretische und Angewandte Translationswisenschaft. 107-119. COBISS.SI-ID - 32729186
MIKOLIC, Tamara. (2010) Kontrastivni in prevodoslovni pogledi na nominalizacijo skozi italijansko-slovenski vzporedni korpus. V/In: VINTAR, Špela (ur./ed.). Slovenske korpusne raziskave. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 132-155. COBISS.SI-ID - 43100258
MIKLIC, Tjaša. (2008) Alcuni aspetti di tipo pragmatico e di quello retorico-narratologico nell'uso del sistema verbale italiano : con possibili implicazioni per l'insegnamento L2. Linguistica  48. 103-120. COBISS.SI-ID - 38785378