Besedilno jezikoslovje 2

Besedilno jezikoslovje 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ožbot Currie Martina

Vsebina

1. Teorije prevajanja E. Coseria, H. Höniga, H. Vermeerja idr.
2. Besediloslove in prevodoslovje.
3. Prevajalčeve kompetence.