Ekonomska antropologija

Ekonomska antropologija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Simonič Peter

Zgodovinski razvoj in temeljne paradigme ekonomske antropologije. Predstavitev različnih načinov ekonomskega mišljenja in organizacije, preživljanja, menjave, distribucije in potrošnje – do sodobnih teoretskih modelov (mreženje, globalizacija, kapitali). Predavanja temeljijo na etnografskih primerih. Prakse iz slovenske politične in ekonomske zgodovine primerjamo s primeri s sveta. Predstavitev pestrosti politično-ekonomskih strategij, družbenih organizacij in ideologij. Predmet upošteva tudi spoznanja ekološke, simbolne, psihološke antropologije in vzpostavlja druge interdisciplinarne povezave.

1. Anderson, J. L. 1995. Piracy and World History: An Economic Perspective on Maritime Predation. Journal of World History, 6/2: 175-199.
2. Codere, Helen. 1957. Kwakiutl Society: Rank without Class. American Anthropologist (New Series), 59/3: 473-486.
3. Dalton, George. 1965. Primitive Money. American Anthropologist (New Series), 67/1: 44-65.
4. Firth, Raymond. 1972. Methodological Issues in Economic Anthropology. Man (New Series), 7/3: 467-475.
5. Guillet, David etc. 1987. Terracing and Irrigation in the Peruvian Highlands [and Comments and Reply]. Current Anthropology, 28/4: 409-430.
6. Halperin, Rhoda H. 1982. New and Old in Economic Anthropology: Reviewed work. American Anthropologist (New Series), 84/2: 339-349.
7. Halpern, Joel M. 1963. Yugoslav Peasant Society in Transition-Stability in Change. Anthropological Quarterly, 36/3: 156-182.
8. Ingold, Tim. 1986. Reindeer Economies: And the Origins of Pastoralism. Anthropology Today, 2/4: 5-10.
9. Lapavitsas, Costas. 2009. Financialisation, or the Search for Profits in the Sphere of Circulation (Discussion Paper no 10). London: Department of Economics, School of Oriental and African Studies.
10. Leons, Madeline Barbara. 1993. Risk and Opportunity in the Coca/Cocaine Economy of the Bolivian Yungas. Journal of Latin American Studies, 25/1: 121-157.
11. Marx, Karl. 2012. Kapital I. Kritika politične ekonomije. Ljubljana: Založba Sophia (24. poglavje - str. 585-623).
12. Meillassoux, Claude. 1974. Development or Exploitation: Is the Sahel Famine Good Business? Review of African Political Economy, 1: 27-33.
13. Moberg, Mark. 1996. Myths That Divide: Immigrant Labor and Class Segmentation in the Belizean Banana Industry. American Ethnologist, 23/2: 311-330.
14. Pavlovskaya, Marianna. 2004. Other Transitions: Multiple Economies of Moscow Households in the 1990s. Annals of the Association of American Geographers, 94/2: 329-351.
15. Shever, Elana. 2008. Neoliberal associations: Property, company, and family in the Argentine oil fields. American Ethnologist, 35/4: 701–716.
16. Wolf, Eric R. 1970. The Inheritance of Land among Bavarian and Tyrolese Peasants. Anthropologica (New Series), 12/1: 99-114.