Epigrafika - izbrana poglavja

Epigrafika - izbrana poglavja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lovenjak Milan, doc. dr. Visočnik Julijana

Predmet se izvaja v obliki izbranih poglavij. Obravnavane vsebine oz. teme se iz leta v leto spreminjajo. Predavanja so povezana s seminarjem.

Začetki in zgodovina vede. Sistemizacija, institucije in delovna orodja vede. Sistem okrajšav na rimskih napisih, transkribcijski
znaki pri objavah napisov, korpusi. Jeziki antičnega sveta. Pisave. Paleografija. Onomastika – rimska in etnična imena.
Imenske formule (državljanska, pregrinska, osvobojenska, suženjska). Prozopografija. Senatorske in viteške kariere (cursus
honorum) v civilni in vojaški sferi. Cesarska nomenklatura. Organizacija rimske vojske, upravni aparat rimskih provinc, municipalna uprava, organizacija carinske službe. Posamezne kategorije napisov: posvetilni, častni, nagrobni, gradbeni napisi, miljniki, vojaške diplome, napisi na uporabnih predmetih - instrumentum. Datiranje in komentiranje napisov.

1. Antike Inschriften aus Jugoslavien (AIJ), Heft 1, Noricum und Pannonia Superior, bearbeitet von V. Hoffiller und B. Saria, Zagreb 1938. 279 str. COBISS.SI-ID - 673632
2. C. BRUUN, J. EDMONDSON (ur.), The Oxford handbook of Roman epigraphy. New York 2015. 888 str. COBISS.SI-ID - 38283053
3. J.-M. LASSERE, Manuel d'épigraphie romaine, vol. 1-2, Antiquité syntheses No. 8, Picard éditeur, Paris 2005. 1167 str. COBISS.SI-ID - 31788898
4. M. LOVENJAK, Neviodunum. ILSl 1, Situla 38 Ljubljana 1998. 405 str. COBISS.SI-ID - 78763776
5. R. MATIJAŠIĆ, Uvod u latinsku epigrafiju, Pula 2002. 225 str. COBISS.SI-ID - 25461858
6. P. STICOTTI, Tergeste. Inscriptiones Italiae, reg. X, vol. X, fasc. IV, Roma 1951. 152 str. COBISS.SI-ID - 2070368
7. J. ŠAŠEL, Opera selecta, Situla 30, Ljubljana 1992. Str. 227- 360. COBISS.SI-ID - 31701248
8. M. ŠAŠEL KOS, The Roman Inscriptions in the National Museum of Slovenia / Lapidarij Narodnega muzeja Slovenije, Situla 35, Ljubljana 1997. 541 str. COBISS.SI-ID - 66237696
9. J. VISOČNIK, The Roman inscriptions from Celeia and its ager. Ljubljana, Celje 2017. 503 str. COBISS.SI-ID - 292108032

Večino literature predstavljajo katalogi antičnih napisov (primarni viri), ki jih študentje konzultirajo po navodilih predavatelja.