Epistemologija humanistike in družboslovja

Epistemologija humanistike in družboslovja

Ure predavanj:40

Ure seminarjev:20

Ure vaj:0

ECTS točke:10

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Krašovec Primož

Vsebina

Predmet se ukvarja z ustrojem človeškega mišljenja na večih ravneh. Začnemo z biološko in evolucijsko določenostjo mišljenja in teorijo, po kateri mišljenje ni pasivno odčitavanje podatkov iz okolja, temveč aktiven proces, ki je del učinkovitega delovanja organizma v okolju.
Nadaljujemo z analizo mišljenja v zgodovinskem, socialnem in kulturnem kontekstu ter pri tem obravnavamo kognitivnoznanstvene teorije razširjenega in utelešenega uma ter umestitev človeškega mišljenja in komunikacije v širše naravne in kulturne sisteme.
Semester zaključimo z raziskavo povezave med mišljenjem in tehnologijo v paleoantropološki (neločljivost razvoja tehnologije od evolucije človeške vrste same) in aktualni (določenost današnjega mišljenja z novimi tehnologijami in novimi mediji) perspektivi, ter s splošnim razmislekom o tem, kako je znanstveno mišljenje konstituirano danes.