Evropska tradicijska verovanja

Evropska tradicijska verovanja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Mencej Mirjana

Na podlagi folklornega gradiva in komparativnih raziskav študent spoznava evropska tradicijska verovanja ter funkcije teh verovanj. Poudarek je na komparativnem pristopu. Obravnavane so specifične teme, kot so koncept prostora, časa, meje v prostoru in času, predstave o smrti in življenju po smrti, verovanja o duši, dvojniku, ljudeh z nadnaravnimi sposobnostmi, volkodlakih, bajnih bitjih, čarovništvo, magija, šamanizem itd. O izbranih primerih sodobnih terenskih raziskav diskutiramo na urah.

1. Vaz da Silva Francisco 2008: Archeology of Intangible Heritage. New York Peter Lang.
2. Ginzburg Carlo 1992: Ecstasies, Deciphering the Witches´ Sabbath (1. izdaja 1991), London: Penguin Books.
3. Lecouteux Claude 2003: Witches, Werewolves, and Fairies. Shapeshifters and Astral Doubles in the Middle Ages. Rochester, Vermont: Inner Traditions.
4. Pócs Éva 1999: Between the Living and the Dead. Budapest: Central European University Press.

Priporočena literatura/ Recommendable Literature:
1. Pócs Éva 1989: Fairies and witches at the Boundary of South-Eastern and Central Europe. Helsinki: FFC 243.
2. Radenković Ljubinko 1996: Simbolika sveta u narodnoj magiji južnih Slavena. Niš, Beograd: Prosveta, Balkanološki institut SANU.