Francoska književnost 16. stoletja

Francoska književnost 16. stoletja

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Turk Boštjan Marko, prof. dr. Pintarič Miha

Vsebina

Predmet Francoska književnost 16. stoletja obsega razvoj literarne motivike ter temeljne zvrsti in slogovne figure, ki predstavljajo zasnovo in zgodovinsko rdečo nit francoske književnosti tega obdobja. Predmetna snov izhaja iz temeljnih vplivov na francosko književno produkcijo, na primer Erazmovih idej in del, italijanske renesanse, reformacije (Calvin) itd. Podana so izbrana poglavja, predmet pa študente podrobneje seznani književnostjo in miselnostjo 16. stoletja, v okviru katere je posebna pozornost namenjena reprezentativnim besedilom posameznih zvrsti, začetkom humanizma in vplivom reformacijske miselnosti in senzibilnosti, ki pomenijo zasnovo samorazumevanja evropskega človeka. Pomemben del snovi zajema sodobno metodologijo in hermenevtična vprašanja branja in razumevanja renesančnih besedil. Predstavljeni so pomembni sodobni avtorji, kot so Jean Delumeau, James Dauphiné, J.-Cl. Margolin, Daniel Ménager, Jean Céard, Leo Spitzer in drugi.
Predmet se v glavnem omejuje na razvoj francoske literarne umetnosti, v katerega vključuje tudi italijanske, latinske in druge vplive.