Francoska književnost in druge književnosti

Francoska književnost in druge književnosti

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Marinčič Katarina, izr. prof. dr. Turk Boštjan Marko

Vsebina

Predmet obravnava medsebojne vplive med francosko književnostjo in drugimi evropskimi književnostmi v obdobju od poznega 17. do zgodnjega 20. stoletja. Predstavitev je razdeljena na več tematskih sklopov: obdobje francoske kulturne prevlade v Evropi (primer: Voltaire in Friderik Veliki); angleški vplivi na francosko razsvetljensko in predromatnično književnost (Voltaire in Shakespeare; Diderot in Sterne; Richardson, Fielding in Prévost; angleški črni roman in njegovi odmevi v Franciji); Rousseau kot eden tvorcev evropske romantike; Mme de Staël kot posrednica med francosko in nemško književnostjo; francoski romantiki in Shakespeare; byronizem v francoski književnosti; romantika in antična mitologija: razlike med francosko in drugimi evropskimi književnostmi; E.T.A. Hoffmann v Franciji; Turgenjev in francoski realisti; Tolstoj in Stendhal; Baudelaire in Poe; Wagner kot literarni vzor; Mallarmé in angleška književnost; Proust in Ruskin; Gide in Dostojevski. Kot je razvidno iz povzetka vsebine, predstavitev vseskozi poteka ob reprezentativnih primerih iz književnosti navedenega obdobja.