Govorjeni diskurz

Govorjeni diskurz

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. Horjak Luka, prof. dr. Smolej Mojca

Vsebina

- Predstavitev metod različnih družboslovnih in humanističnih ved (antropologija, komunikologija, pedagogika, psihologija itd.), katerih skupna točka je preučevanje diskurza,
- predstavitev temeljnih dimenzij diskurza (jezikovna raba, kognicija in interakcija v družbenih razmerjih),
- predstavitev različnih diskurzivnih pristopov (konverzacijska, etnografska, sociolingvistična, pragmatična in kulturološka analiza),
- predstavitev in opazovanje vpliva aktualiziranega konteksta (jezikovnega in nejezikovnega) na strukturo in oblike izjav oz. predstavitev in opazovanje tistih jezikovnih in nejezikovnih dejavnikov, ki narekujejo rabo določenih jezikovnih sredstev in struktur.