Govorna tehnika

Govorna tehnika

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Tivadar Hotimir

Govorna tehnika je zelo pomembna veščina, ki jo morajo obvladati predvsem govorci-maratonci«, tj. ljudje, ki pri svojih poklicih dosti govorijo in od govora pravzaprav živijo. Posebej pomembna je za učitelje, igralce, napovedovalce in govorce v medijih sploh, politike ... V prvi vrsti je potrebno izpostaviti ustrezno dihanje (s prepono) in sproščenost (nenapetost glasilk in ostalih obraznih mišic, ki otežujejo govor). Pri tem predmetu se bodo študentje naučili, kako obvladovati svoj govorni aparat in ga potem tudi kvalitetno uporabljati. Poleg tega se bodo seznanili tudi s pomenom govorice telesa, saj prav drža telesa ponavadi povzroči tudi določene (iz)govorne težave. Poleg tega se bodo seznanili s pomenom in načinom ustrezne nege glasilk (pomembno za otroke in )govorce-maratonce«), obenem pa bodo tudi razvili sposobnost opažanja neustreznega glasu (poškodba glasilk). Prav tako se bodo seznanili z nevtralno podobo jezika (osnove pravorečja), saj le tako lahko z besedilom dosežejo svoj namen in učinkovitost. Negotovost pri samem jezikovnem kodu in nesproščenost v določenem govornem položaju namreč lahko povzroči tudi napetosti v grlu, na obrazu in celotnem telesu, kar poslabša kakovost besedilne interpretacije, v skrajnem primeru pa celo povzroči poškodbo glasilk. Prav tako bodo študentje razvili sposobnost opazovanja in samoopazovanja govora, da bodo lahko tudi svetovali posameznim govorcem s težavami pri izgovoru. V ta namen bodo pripravili praktično predstavitev in demonstracijo določenega problema (seminar), kolegi pa jih bodo opazovali, potem pa bodo skupaj oblikovali pozitivne in negativne lastnosti slišanega in videnega govora (pomoč kamere in mikrofona).

Obvezna literatura:
- Coblenzer, Horst, 2003: Dih in glas: navodila za dober govor (Atem und Stimme: Anleitung zum guten Sprechen). Ljubljana: Pedagoška fakulteta. COBISS.SI-ID 124670976
- JELIČIĆ, M. idr., 2003: Zdrav glas v pedagoških poklicih (interdisciplinarni program preprečevanja motenj glasu)/Healthy voice in teaching professions" - interdisciplinary prevention programme for voice disorders. - - Logopedija za vsa življenjska obdobja (1. slovenski kongres logopedov z mednarodno udeležbo, Bled, 19.–21. 3. 2003. Ljubljana: Zavod za gluhe in naglušne. 174–176. COBISS.SI-ID 123086592

Priporočena literatura:
- JELIČIĆ, M. idr., 2002: Skrb za glas v pedagoških poklicih. Zbornik referatov simpozija Naših 40 let (31. maj in 1. junij 2002). Maribor: Center za sluh in govor. 166–171.
- James C. Wetherbe, B. Wetherbe, 2005: Veščine sporazumevanja (prevedel T. Geržina). Ljubljana: Orbis.