Indoevropske starožitnosti

Indoevropske starožitnosti

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Klemenčič Simona, prof. dr. Furlan Metka

Vsebina

V okviru predmeta se obravnava vrsta indoevropskih besed, skupnih več jezikovnim družinam, ki s svojo kulturno in civilizacijsko vsebino pomagajo odkrivati materialno in duhovno zgodovino indoevropskih ljudstev. Rekonstruirano besedišče za realije indoevropskega prajezika omogoča rekonstrukcijo materialne in duhovne kulture prvotnih Indoevropejcev. Slušatelji se seznanijo z besedami iz indoevropskih jezikov in njihovimi praindoevropskimi rekonstrukcijami za naslednje:
človeško telo: anatomija, funkcije in bolezni; poroka in sorodstveni odnosi; socialni in politični odnosi; obrt; pravo; bojevanje; religija, mitologija; narava; hiša, prebivališče; materialna kultura; blago, oblačila; dejavnosti; rastline in poljedelstvo; živali; hrana, pijača; imetje, trgovanje; matematika: količina, število, štetje do tisoč; čustva in čutila, čas, govor; barve; premikanje in prostorska razmerja.

Del ur je namenjen izdelavi projektnega dela s sodelovanjem vseh slušateljev. Projektna dela zajemajo različne vidike primerjalnega jezikoslovja, predvsem širjenje poznavanja indoevropskih jezikov na tiste, ki se jim v okviru ostalih predmetov posveča manj pozornosti, kot so toharščina, armenščina ali keltski jeziki, in njihovega doprinosa k poznavanju sveta praindoevropskega človeka.
Posebna pozornost se namenja računalniški pismenosti slušateljev.