Izbirni seminar: Literarna retorika in tematologija

Izbirni seminar: Literarna retorika in tematologija

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Smolej Tone

Po teoretičnem uvodu v literarno retoriko bodo študenti v izbranih besedilih analizirali strukturo in funkcijo podobja. Posebna pozornost pa bo namenjena tudi analizi podobja v prevodih.
Pri tematologiji bodo v ospredju zanimanja literarne teme (biblijske, mitološke, zgodovinske) in njihove različice (invariante) v književnosti.

Božidar Kante (ur.), Kaj je metafora?. Ljubljana 1998. 339 str.
Heinrich Lausberg, Elemente der literarischen Rhetorik. Eine Einführung für Studierende der klassischen, romanischen, englischen und deutschen Philologie. München 1967 (3. izd.). 169 str.
Clemens Ottmers, Rhetorik. Stuttgart 1996. 253 str.
Olivier Reboul, Introduction a la rhétorique. Pariz 1991. 238 str.
Tone Smolej in Matej Hriberšek, Retoricne figure. Ljubljana 2006. 94 str.
Gert Ueding in Bernd Steinbrink, Grundriss der Rhetorik. Stuttgart 1994 (3. izd.). 420 str.