Izbrana poglavja iz kitajske kulture 1

Izbrana poglavja iz kitajske kulture 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Veselič Maja, prof. dr. Vampelj Suhadolnik Nataša

Vsebina

Različne specializirane teme iz kitajske miselne tradicije in družbe, ki bodo predstavljale nadgradnjo znanj, pridobljenih pri ostalih kulturoloških predmetih na dodiplomskem študiju.
Izbira tem se vsako leto spreminja in je odvisna od specializacij vsakokratnih gostujočih predavateljev in drugih, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta.