Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja

Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Selišnik Irena

Vsebina izbranih tem se iz leta v leto spreminja. Odvisna je od raziskovalnega dela predavatelja ter od specifičnega interesa študentov.

Se vsako leto spreminja odvisno od izbrane teme.

- V. Simoniti, Slovenska zgodovina v zgodnjem novem veku, Ljubljana 1999 (skripta) COBISS.SI-ID - 10827362
- B. Grafenauer, Kmečki upori na Slovenskem, Ljubljana 1962, 482 str. COBISS.SI-ID - 36609
- V. Simoniti, Vojaška organizacija na Slovenskem v 16. stoletju, Ljubljana 1991, 311 str. COBISS.SI-ID - 23753472
- B. Reisp, Kranjski polihistor Janez Vajkard Valvasor, Ljubljana 1983, 431 str. COBISS.SI-ID - 13772033