Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku

Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zwitter Žiga, izr. prof. dr. Jerše Sašo

Vsebina

Izbrana poglavja se spreminjajo, njihova vsebina je odvisna od raziskovalnega dela predavatelja in zanimanja študentov.