Izbrana vprašanja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku

Izbrana vprašanja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Jerše Sašo, red. prof. dr. Simoniti Vasko

Vsebina

Izbrana vprašanja se iz leta v leto spreminjajo in so odvisna od raziskovalnega dela predavatelja in od raziskovalnega zanimanja študentov.