Izbrane teme iz kitajske umetnosti 2

Izbrane teme iz kitajske umetnosti 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Motoh Helena, prof. dr. Vampelj Suhadolnik Nataša

Vsebina predmeta vključuje posamezne ključne tematike kitajske umetnosti in poglobljene vpoglede v različne vzročne povezave. Vsebina se obravnava v tematskih sklopih, ki se tekom posameznih letih lahko spreminjajo.:
- Zbirateljstvo vzhodnoazijskih predmetov
- Vzhodnoazijske zbirke v razlicnih slovenskih muzejih in institucijah (pregled, obravnava, analiza)
-Percepcija vzhodnoazijske kulture v slovenskem prostoru, kot jo odraža materialno gradivo in ostala dokumentacija
- poglobljena analiza posamičnih področij kitajske umetnosti (slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, vrtna umetnost, rokodelska umetnost, ljudska umetnost, pohištvo itd.).

Vsebina vključuje poglobljen vpogled in razumevanje posameznih ključnih vidikov kitajske umetnosti s poudarkom na vzročnih povezavah in refleksijah določenih družbenih, političnih in kulturnih vplivov na razvojni proces tradicionalne, moderne in sodobne umetnosti.

Arjun Appadurai (ur.), The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
Čeplak Mencin, Ralf. 2012. V deželi nebesnega zmaja. 350 let stikov s Kitajsko. Ljubljana: Založba *cf.
Pierson, Stacey. 2007. Collectors, Collections and Museums. The Field of Chinese Ceramics in Britain, 1560-1960. Bern: Peter Lang AG, International Academic Publishers;
Rujivacharakul, Vimalin (ur.). 2011. Collecting China: The World, China, and a History of Collecting, str. 20. Newark: University of Delaware Press.
Tythacott, Louise. 2011. The Lives of Chinese Objects: Buddhism, Imperialism and Display. New York/Oxford: Berghahn Books.
Vampelj Suhadolnik, Nataša. 2011. "Obredna posoda ding kot materialni odraz kitajskega kulturno-družbenega fenomena". V: Klepetavi predmeti : ko predmeti spregovorijo o nas in drugih. Jernej Mlekuž (ur.), 113-142. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Wang, Yao-t`ing. 1996. Looking at Chinese Painting.Nigensha Publishing.
Wu, Hung. 2009. Rethinking East Asian Tombs: A Methodological Proposal. V: Dialogues in Art History from Mesopotamia to Modern: Readings for a New Century. Elizabeth Cropper, ur. Washington: National Gallery of Art, New Havenand London: YaleUniversityPress. Str. 139–165.
Wu, Hung. 2010. The Art of the Yellow Springs: Understanding Chinese Tombs. London: ReaktionBooks.
Poleg tega še izbrani članki iz tega področja.