Izbrane teme iz slovenske zgodovine 19. stoletja

Izbrane teme iz slovenske zgodovine 19. stoletja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Selišnik Irena

Izbrane teme se iz leta v leto spreminjajo in so odvisne od raziskovalnega dela predavatelja ter od specifičnega interesa študentov.

Temeljna literatura je odvisna od izbranih tem.
Poleg splošne literature tudi strokovna literatura, ki obravnava problematiko izbranih tem.

- F. Zwitter, O slovenskem narodnem vprašanju, Ljubljana 1990, 502 str.
- R. Okey, The Habsburg Monarchy c. 1765-1918. From Enlightenement to Eclipse, New York 2001, 456 str.
- P. Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne države, Ljubljana 2006, 630 str.
- Slovenska kronika XIX. stoletja, I-III, Ljubljana 2001-2003