Japonsko korpusno jezikoslovje

Japonsko korpusno jezikoslovje

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hmeljak Marija Kristina

Študenti spoznajo korpusni pristop k analizi in opisu jezika, specifično na primeru japonščine, ter razliko med empirično analizo korpusnega gradiva in analizo na osnovi intuitivnih sodb oz. elicitiranih primerov. Spoznajo osnovne kriterije za gradnjo in označevanje korpusov, glavne vire (dostopne korpuse) in orodja (konkordančnike, morfološke in sintaktične analizatorje, statistične pakete) za analizo japonskega jezika. Skozi dejansko izgradnjo manjšega korpusa ter analizo individualno postavljenih raziskovalnih vprašanj spoznajo možnosti in omejitve korpusne metode.

1. Ito, Masamitsu. Keiryou gengogaku nyuumon. Tokio: Taishukan 2002.
2. Nakao, Hiroshi, Akasegawa Shirou, Miyagawa Shingo. Koopasu gengogaku no gihou I – Tekisuto shori nyuumon. Natsumeshobo 2002.
3. Akasegawa, Shirou. Koopasu gengogaku no gihou II – Gengo deeta no shuushuu to koopasu no kouchiku. Tokio: Natsumeshobo 2004.
4 Nihongokagaku 22 – Tokushuu Koopasu nihongogaku no shatei. Tokio: Kokuritsukokugokenkyuujo 2007/10.
5. Gorjanc, Vojko. Uvod v korpusno jezikoslovje. Domžale: Izolit 2005
6. Sinclair, John. 1991. Corpus, Concordance, Collocation. Oxford: Oxford University Press
7. Sampson Geoffrey, in Diana McCarthy (ur.). Corpus Linguistics: readings in a widening discipline. London - New York: Continuum International
8. McEnery, Tony in Andrew Wilson. 2001. Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.
9. Hunston, S. 2008. 'Semantic prosody revisited.' International Journal of Corpus Linguistics 12:2: 249-268
10. Fontenelle, T. (ur.). 2008 Practical Lexicography: A Reader, Oxford: Oxford University Press