Jezikoslovni seminar

Jezikoslovni seminar

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Uhlik Mladen

Vsebina

Semin. teme se povezujejo s snovjo, ki je bila obravnavana v prejšnjih letnikih, pri čemer je poudarek na kontrastivnih rusko-slovenskih temah, prevajanju, stilistiki, lahko pa obravnavajo tudi novejše pristope v jezikoslovju (sociolingvistika, pragmatika, diskurzna analiza, jezikovno specifične podobe sveta (??????? ????), korpusno jezikoslovje itd.).