Katalonščina 1

Katalonščina 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šega Agata, lekt. Vasić Tomše Hristina

Pri razvijanju komunikacijske sposobnosti je poudarek na usvajanju in rabi novega besedišča in na sledečih slovničnih poglavjih:
- glagolski časi: Present, Preterit perfet perifrastic, Preterit imperfet, preterit indefinit in futur d´indicatiu.
- nekatere glagolske perifraze.

Poglavja s področja civilizacije, zgodovine in kulture so:
- razvoj in pomen katalonske glasbe in umetnosti,
- spoznavanje geografskih in zgodovinskih posebnosti.

- Veus 1. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2005.
- Llengua catalana. Basic 1. Barcelona: Barcanova, 2006.
- Llengua catalana. Nivell llindar 1. Vic: L'Alber, 1997.
- Els verbs catalans conjugats. Barcelona: Claret, 1998.
- Curs de llengua catalana. Nivell basic 1, 2 i 3. Barcelona: Castellnou, 2004.
- Xarxa: llengua catalana 1(per a no catalanoparlants). Palma de Mallorca: Moll, 1997.