Kitajska umetnost

Kitajska umetnost

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Berdajs Tina, prof. dr. Vampelj Suhadolnik Nataša

Vsebina predmeta vključuje naslednje ključne tematike kitajske umetnosti:
umetnost bronastih in ostalih izdelkov zgodnjega obdobja
- umetnost bronastih in ostalih izdelkov zgodnjega obdobja
- slikarstvo
- kiparstvo
- arhitektura
- umetnost vrtov
- umetnost porcelanastih izdelkov
- obrtna umetnost
Vsebina vključuje poznavanje vseh ključnih področij kitajske umetnosti od pojava prvih umetnostnih teženj do konca 20. stoletja. Pri tem je poudarek na specifičnosti kulturno- zgodovinskega in družbenega razvoja Kitajske ter njihovem vplivu v idejnih in oblikovnih tendencah kitajske umetnosti.

1. Barnhart, Richard M etal. 1997. ThreeThousandyearsofChinesePainting, New Havenand London: YaleUniversityPres, Beijing: ForeignLanguagePress.
2. ChangKwang-chih, in XuPingfang. 2005. TheFormationofChineseCivilization An ArchaeologicalPerspective (ur. Sarah Allan). New Haven in London: YaleUniversityPress; Beijing: New WorldPress.
3. Paludan, Ann. 2006.ChineseSculpture: A GreatTradition. Chicago: SerindiaPublications.
4. Sullivan, Michael. 1996. ArtandArtistsofTwentieth-centuryChina. Berkely, Los Angeles, London: UniversityofCaliforniaPress.
5. Sullivan, Michael. 1997. TheMeetingofEasternandWesternArt. Berkely, Los Angeles, London: UniversityofCaliforniaPress.
6. Steinhardt, Nancy S (ur.). 2002: ChineseArchitecture. New Havenand London: YaleUniversityPres, Beijing: New WorldPress.
7. Tregear, Mary. 1997. ChineseArt.Reviseded. London. ThamesandHudsongLtd.
8. Vampelj Suhadolnik, Nataša. 2012. Medkonservativizmom in radikalizmom: Modernizacija kitajskega slikarstva v dobi Republike. V: ROŠKER, Jana S. (ur.), VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša (ur.). Tradicija v objemumodernosti: Stoletjekitajskegapreporoda. str. 81-110. Ljubljana: Znanstvena založbaFilozofskefakultete.

Dodatno za enodsiciplinarni program Sinologije/Additional readings
9. Clark, John A. 2010.ModernitiesofChineseArt. Leiden-Boston: Brill.
10. Rhie, Marylin M. 1999. EarlyBuddhistArtofChinaand Central Asia. vol. 1. Leiden: Brill.
11. WuHung. 1996. TheDoubleScreen: MediumandRepresentation in ChinesePaintings. London: Reaktionbooks.
12. Dodatna literatura po izboru predavatelja.