Književnost in kultura francoskega razsvetljenstva

Književnost in kultura francoskega razsvetljenstva

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Marinčič Katarina

Vsebina

Predmet v strnjeni pregledni obliki obravnava najpomembnejše avtorje francoskega razsvetljenstva in predromantike (Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau). Tej osnovni predstavitvi sledi nekaj tematskih sklopov: književnost 18. stoletja v navezavi na filozofijo; družbeni (politični) angažma književnikov v obdobju razsvetljenstva; pomen gledališča in razvoj francoske dramatike v 18. stoletju; razvoj romana in pripovedne proze v 18. stoletju; bralna kultura in popularizacija književnosti; francoska poezija 18. stoletja; književnost kot priča zgodovine in pričevalka o vsakdanjem življenju (véliki memorialisti 18. stoletja).