Kulturna zgodovina

Kulturna zgodovina

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Štuhec Marko, Vidmar Luka

Kulturni zemljevid Evrope v 18. stoletju. Predstave o Evropi in njenih regijah. Kulturne ustanove, šolstvo in univerze, pismenost in razširjenost tiska. Mesta in podeželje. Plemstvo, meščanstvo, »tretji stan«. Jezikovne prakse.
Spremembe v duhovnem obzorju. Vloga cerkva in tradicionalnih religij, racionalizem in razsvetljenstvo, druge kulturne smeri (viharništvo). Znanost. Povezovanje kulturnih središč in izobraženstva. Prostozidarstvo.Reformni absolutizem in njegove posledice. Narodna in kulturna gibanja. Umetnost. Smithovo Bogastvo narodov.
Kulturna zgodovina francoske revolucije. Deklaracija o pravicah človeka in državljana in njen vpliv na liberalna gibanja. Code Napoleon. Vplivi francoske revolucije na nove oblike meščanske politične kulture. Novo pojmovanje domovine, domoljubja in lojalnosti.
Začetki in oblikovanje moderne meščanske industrijske družbe. Laissez-faire in britanski utilitarizem. Šolstvo in širjenje pismenosti in izobrazbe. Nov tip univerze: Humboldtova univerza. Rastoča vloga medijev in tiska. Oblike parlamentarne politične kulture. Liberalizem, konservativizem, ultramontanizem. Znanost, umetnost – človekov pogled v prihodnost in znanstvena fantastika. Odnosi med spoloma in položaj žensk. Spremembe v strukturi in vlogi družine. Spremenjeni odnosi med mestom in podeželjem. Razlike v strukturi in socialni moči meščanstva. Razvoj potrošništva, nove kulturne potrebe. Meščanski in delavski svet. Meščanski vedenjski kodeks. Liberalizem, socializem, nacionalizem, antisemitizem, rasizem. Evropa in svet. Pot v prvo svetovno vojno.

- P. Burke, What is Cultural History ? Cambridge 2004, 152 str.
- P. Hasard, Evropska misel v XVIII. stoletju, Ljubljana 1960, 439 str.
- S. Schama, Citizens, A Chronichle of the French Revolution, New York 1989
- J. Habermans, Strukturne spremembe javnosti, Ljubljana 1989, 330 str.
- E. Hobsbawm, The Age of the Capital, London 1975, 413 str.
- R. Darnton, Veliki pokol mačk in druge epizode francoske kulturne zgodovine, Ljubljana 2005, 335 str.
- M. Czaki, Ideologija operete in dunajska moderna, Ljubljana 2002, 271 str.
- I. Grdina, Ipavci, Ljubljana 2001, 448 str.
- I. Berlin, Vico and Herder, Two Studies in History of Ideas, New York 1976
- E. Gellner, Nations and Nationalism, London 1976